28 February 2014

Making A Lesotho Tapestry

2 comments:

Anonymous said...

Ke thabile haholo ha ele mona ho ntse ho ena le batho ba tshwanang le wena, batho ba ikemiseditseng ho ntsetsa puo ya bo rona pele. Modimo a o hlohonolofatse,! Tshwara jwalo!

Rethabile said...

Kea leboha, oa heso.
:-)