01 March 2005

Nkoe

Nkoe,
Nkoe ke phoofolo
E maroborobo;
Ha e bona motho
E ea mo tlolella -- e se mo tlolelletse!

Ea qaqapolotsa
Letlalo la hlooho,
Motho ke bohloko,
A be se a pota...
A batla motoho,
Motoho oa matekoane.

See if you can translate the words in red into English, French or Swahili. I'll symbolically reward the "winner" with two Gmail accounts. How about that?