30 May 2004

SAWR!

A Message to Southern Africa Web Ring members.

1 comment:

Nolubabalo said...

Rethabile
o tlogetse ku ngwala.
as you can see i am learning, ke kopa o tswalele ku ngwala