18 April 2004

Language Hat (Katiba ea Puo)

Language Hat, weblog e monate haholo, e buang ka litaba tse amang puo ea senyesemane, e buile ka sebaka sena sa On Sesotho le sa On English. Mantsoe a bona ke a khothatsang. Kea leboha.

No comments: